Á ferðum erlendis

Kaflar
Flokkur
Útgáfudagur

Flestir vilja njóta ferðalaga án þess að þurfa að takast á við veikindi. Til að minnka líkur á veikindum þarf ferðalagið að fá vandaðan undirbúning. Þetta á sérstaklega við um ferðir á framandi slóðir þar sem sjúkdómar sem ekki þekkjast á Íslandi eru landlægir. Það skiptir því miklu hvert skal halda. 

Matarsýkingar

Hætta á matarsýkingum er meiri í löndum utan Norðurlandanna, Vestur og Suður Evrópu, Kanada, Bandaríkjanna, Ástralíu og Japan. Í þessum löndum er í lagi að neyta alls almenns matar ef viðhaft er sama hreinlæti og almennt ætti að gera hér á landi.

Í löndum Austur Evrópu, Asíu, Suður-Ameríku og Afríku ætti ekki að borða hrátt grænmeti eða ávexti með hýðinu. Öruggast er að afhýða sjálfur ávexti og grænmeti. Almennt ætti ekki að borða hráan mat eða endurhitaðan. Öruggastur er nýsoðinn matur. Ekki ætti að borða ís eða nota ísmola. 

Drykkjarvatn

Ávallt skal ganga úr skugga um hvort óhætt sé að drekka kranavatn í því landi sem dvalið er. Algengt er að kranavatn sé ekki neysluhæft. Getur þar verið um að ræða mengun vegna efna, einfrumunga, baktería og veira. Suða í 3-5 mínútur drepur einfrumunga og örverur í vatninu en losar það ekki við efnamengunina. Til þess þarf sérstaka filtera. Heimamenn sía gjarnan kranavatnið með filterum svo að það sé drykkjarhæft en einfaldara er fyrir ferðamanninn að kaupa vatn á innsigluðum flöskum. 

Á ferðum úti í náttúrunni þarf að kanna hvort óhætt sé að drekka vatn úr ám og lækjum. Séu lækir tærir og hreinir er óhætt að drekka vatnið sé það síað með þar til gerðum filter sem hreinsar úr því einfrumunga eða örverur sem valdið geta sjúkdómum. Filterarnir eru mismunandi eftir því hvort vænta má í vatninu eingöngu einfrumunga eða hvort sía þarf úr örverur. Best er að kaupa þessar filtera á staðnum því þar þekkir afgreiðslufólk hvað þarf að nota á því svæði sem ferðast er um. Til eru sérstakir vatnsbrúsar með slíkum filterum sem nota má á ferðalögum úti í náttúrunni. Á svæðum þar sem vatn er sýnilega óhreint eða hætta er á efnamengun ætti að bera með sér allt drykkjarvatn sé þess nokkur kostur.

Bólusetningar

Almennt má segja að ef ferðast er til Norðurlandanna, Vestur og Suður Evrópu, Kanada, Bandaríkjanna og Japan þurfi ekki að hafa miklar áhyggjur af alvarlegum sjúkdómum. Rétt er þó að ganga úr skugga um hvort barnabólusetningar eru gildar. Mælt er með því að fá örvunarskammt gegn barnaveiki, stífkrampa, kíghósta og lömunarveiki á 10 ára fresti. Sé ætlunin að fara á ætla á vit náttúrunnar gætu þurft að huga að öðrum bólusetningum.

Ef ætlunin er að ferðast til landa utan þessara svæða er ráðlegt að huga að því hvort ástæða er til bólusetninga. 

Á vef Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar er að finna ítarlegar upplýsingum um útbreiðslu þeirra sjúkdóma sem unnt er að bólusetja gegn.

Einnig er notendavænt vefsvæði Centers for Disease Control and Prevention sem ferðalangar geta skoðað og slegið inn viðeigandi upplýsingar til þess að finna út hvaða bólusetninga er þörf.

Á netspjallinu hér á síðunni er hægt að sækja um ráðgjöf vegna ferðalaga. Ráðgjöfin byggir á fyrri bólusetningum viðkomandi ásamt upplýsingum um ferðalagið. 

Skógarmítill

Skógarmítill finnst víða m.a. í Bandaríkjunum, Evrópu, Kanada, Kína og Japan. Ef þú ætlar að fara út í náttúruna þarf að kynna sér hvort mítilinn er að finna þar sem ætlunin er að dvelja. Hér er að finna leiðbeiningar um hvernig verjast má biti og draga úr hættu á að smitast af þeim sjúkdómum sem mítillinn getur borið með sér.

Var þetta efni hjálplegt?
Markmið vefsins er að veita upplýsingar um öll mál er varða heilsu. Allar ábendingar til að bæta vefinn eru vel þegnar.