Fara á efnissvæði
IS
EN
PL

Skipulagt íþróttastarf

Kaflar
Flokkur
Útgáfudagur

Með skipulögðu íþróttastarfi er átt við starf íþróttafélaga þar sem börn æfa íþróttir undir leiðsögn fullorðinna þjálfara. Þátttaka barna og ungmenna í skipulögðu íþróttastarfi hefur fjölþætt gildi. Þau eru m.a. líklegri til að hreyfa sig í samræmi við ráðleggingar um hreyfingu, nota síður tóbak, áfengi eða önnur vímuefni, eru líklegri til að vera heilsuhraustari og líða betur andlega, líkamlega og félagslega.
Samanber stefnu ÍSÍ í íþróttum barna og unglinga eru íþróttir vinsælasta tómstundaiðkun barna á Íslandi en um 12 ára aldur stunda rúmlega 80% barna íþróttir með íþróttafélagi. Mikil áhersla er á að íþróttafélög bjóði upp á ábyrgt og gott starf fyrir öll börn með gleði og ánægju að leiðarljósi.  Í því felst m.a. að þjálfarar hafi viðeigandi fagmenntun (t.d. íþróttafræðingar/-kennarar, þjálfaramenntun ÍSÍ og sérsambanda), börn geti tekið þátt á sínum forsendum og foreldrar taki virkan þátt í starfinu. Sjálfsagt er að foreldrar kynni sér menntun og reynslu þeirra þjálfara sem þeir trúa fyrir barninu sínu. Foreldrar geta líka lagt sitt af mörkum til að auka gæði íþróttafélags barnsins með því að taka virkan þátt í starfinu.

Ávinningur barna

Að taka þátt í íþróttastarfi hefur áhrif á líkamshreysti, félagslega og andlega líðan. Þá er hlutverk íþrótta ekki síðra í persónulegri uppbyggingu og þroska einstaklingsins. Þátttaka í íþróttum kennir siðferði, heiðarleika, virðingu, samvinnu, hollustu og skuldbindingu. Í gegnum íþróttaiðkun lærist að takast á við sigur og tap, setja sér markmið, sýna vinnusemi og tillitsemi, vinna í hóp, virða skoðanir og síðast en ekki síst að fara eftir reglum þar sem skýr viðurlög eru við brotum á reglum í íþróttum. Allir þessir þættir endurspeglast í framkomu og vinnusemi þátttakenda í skóla, vinnu og í þátttöku í samfélaginu.

Þátttaka foreldra

Foreldrar eru mikilvægir í íþróttalífi barna sinna eins og í öllu sem viðkemur börnunum. 

Val á íþróttagrein

Fleiri og fleiri íþróttafélög hafa farið þá leið að bjóða börnum upp á prófa allar íþróttagreinar en binda sig ekki við einhverja eina. Börn eru ólík og þeim henta ólíkar íþróttagreinar því er mikilvægt að fá að prófa ýmsar greinar.

Mikilvægt er að leyfa börnum að prófa sig áfram og finna þá íþróttagrein sem barninu finnst skemmtileg. Sum íþróttafélög bjóða upp á íþróttaskóla fyrir ung börn (3-5 ára) þar sem fjölbreytnin er í hávegum höfð. Kynnið ykkur hvað er í boði á ykkar heimaslóðum.

Bein þátttaka foreldra

Íþróttahreyfingin hefur alla tíð verið frjáls vettvangur sjálfboðaliða þar sem fólk starfar að sameiginlegum áhugamálum, myndar tengsl og kynni. Þar er hægt að starfa með mismunandi hætti allt æviskeiðið. Framlagið sem sjálfboðaliðar vinna í íþróttafélögunum styrkir undirstöður samfélagsins og verður seint metið til fjár.

Með því að taka þátt í starfi íþróttafélags barnsins þíns eflir þú tengslin við barnið. Þið eignist sameiginlegt áhugamál og þú verður mikilvægur þátttakandi í íþróttalífi barnsins. 

Er álagið of mikið?

Nokkuð er um að áhyggjur vakni hjá foreldrum um að álagið á börnin sé of mikið. Ef þjálfunin er einhæf aukast líkur á álagseinkennum og meiðslum og getur líka haft þær afleiðingar að æfingarnar hætta að vera skemmtilegar. Fjölbreytni í þjálfun er lykillinn.

Þegar börn æfa fleiri en eina íþróttagrein eða með fleirum en einum aldursflokki er mikilvægt að þjálfarar ræði saman til að forðast of mikið álag bæði hvað varðar þjálfun og keppni.

Ef foreldrar hafa áhyggjur er sjálfsagt að ræða við þjálfara barnsins. Þjálfari á að skammta álag í hæfilegu magni og bregðast við ef hann fær að vita af því að álagið sé of mikið á einhvern iðkanda. Börn eru ólík og þola mismikið. Kappsöm börn og ungmenni eru líklegri en önnur til að fara yfir strikið í þessum efnum og oft þarf að passa þau sérstaklega.

Nægur svefn og hvíld ásamt góðri næringu eru órjúfanlegur hluti af uppbyggilegri íþróttaiðkun. 

Er álagið of lítið?

Margir foreldrar eru kappsamir fyrir hönd barna sinna og finnst stundum eins og íþróttaæfingarnar séu ekki nógu krefjandi og metnaðarfullar. Þeir vilja að barnið nái meiri árangri og vilja láta gera til þess kröfur. 

Oft koma slíkar vangaveltur fram þegar barn skiptir um íþrótt þar sem ólíkt er farið að í hinum mismunandi íþróttagreinum. 

Mikið er ekki alltaf betra þegar kemur að íþróttaiðkun. Ræðið þessi mál við þjálfara barnsins og fáið skýringar. Gott samband foreldra við þjálfara er alltaf kostur.