Przejdź do obszaru programu
IS
EN
PL

Prawa w przypadku choroby

Rozdziałów
Kategoria
Data wydania

W sytuacji nagłej choroby, konieczne może być pozyskanie informacji dotyczących praw do wsparcia finansowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku długotrwałej choroby. Przepisy mogą się różnić w zależności od tego, czy dana osoba jest zatrudniona, studiuje, prowadzi własny biznes czy też jest nieaktywna zawodowo.

Proces praw związanych z utrzymaniem się (świadczeniami socjalnymi) w przypadku choroby na rynku pracy.

W przypadku choroby zaleca się utrzymanie zatrudnienia i unikanie rezygnacji z pracy.

1. Wszyscy pracownicy mają prawo do określonej liczby dni zwolnienia lekarskiego przysługującego im od pracodawcy: Na początku, należy skorzystać z przysługującego urlopu zdrowotnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat statusu praw do zwolnień lekarskich, skontaktuj się z działem kadr lub płac.

Dokumenty, które należy złożyć: Zaświadczenie pracodawcy od lekarza.

Często można wnioskować o ten certyfikat poprzez stronę internetową helisuvera.is za pośrednictwem “Mínar síður” (ang. My pages). Zaloguj się za pomocą identyfikatora elektronicznego (ang. electronic ID), przejdź do „messages” (pol. wiadomości) - „new message” (pol. nowa wiadomość) - wybierz temat „Vottorð - Atvinnurekenda og skólavottorð” (pol. Certyfikat - Świadectwo pracodawcy i szkoły), a następnie uzupełnij wymagane informacje. 

2. Prawa do zwolnienia chorobowego w związku zawodowym i Iceland Health:

Po wykorzystaniu całego urlopu chorobowego u pracodawcy, kolejnym krokiem jest udanie się do związku zawodowego i złożenie wniosku o zwolnienie chorobowe finansowane przez związek. 

Różne związki oferują różne odszkodowania – skontaktuj się ze swoim związkiem, aby dowiedzieć się, jakie masz prawa. Jednocześnie możesz ubiegać się o zasiłek chorobowy. O zasiłek chorobowy można również ubiegać się w Iceland Health (Sjúkratrygging Íslands) - www.sjukra.is.

Jeżeli choroba sprawi, że małżonek/małżonka chorego musi wziąć wolne od pracy, istnieje możliwość aplikowania o świadczenia z Funduszu Zasiłku Chorobowego związanego z ich związkiem zawodowym.

Dokumenty, które należy złożyć:

  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę partnera
  • Zaświadczenie o zasiłku chorobowym

Jeśli to możliwe, upewnij się, że daty na zaświadczeniu są ustalone z wyprzedzeniem. W przeciwnym razie zaświadczenie zachowuje ważność jedynie przez miesiąc.

3. Renta rehabilitacyjna/Renta inwalidzka:

Można ubiegać się o nie w Tryggingastofnun Ríkisins/Krajowym Instytucie Ubezpieczeń (TR) oraz w powszechnych funduszach emerytalnych (renta inwalidzka, oszczędności w majątku prywatnym, ubezpieczenie zdrowotne). Sprawdź swoje prawa w TR i funduszach emerytalnych/firmach ubezpieczeniowych na stronie internetowej www.tr.is.

Renta rehabilitacyjna może być przyznawana przez maksymalnie 5 lat, rozpoczynając od okresu 12-18 miesięcy. Po tym czasie przeprowadza się ponowną ocenę, aby ustalić, czy dalsza rehabilitacja jest konieczna i wykonalna.

Ogólnie rzecz biorąc, zanim będziesz mógł ubiegać się o rentę inwalidzką, musisz przejść pełną rehabilitację.

Proces praw związanych z utrzymaniem się (świadczeniami socjalnymi) w przypadku choroby poza rynkiem pracy.

1. Prawa do zwolnienia chorobowego w związku zawodowym i Iceland Health:

Po wykorzystaniu całego urlopu chorobowego u pracodawcy, kolejnym krokiem jest udanie się do związku zawodowego i złożenie wniosku o zwolnienie chorobowe finansowane przez związek.

Różne związki oferują różne odszkodowania – skontaktuj się ze swoim związkiem, aby dowiedzieć się, jakie masz prawa. Jednocześnie możesz ubiegać się o zasiłek chorobowy. O zasiłek chorobowy można również ubiegać się w Iceland Health (Sjúkratrygging Íslands) - www.sjukra.is.

Jeżeli choroba sprawi, że małżonek/małżonka chorego musi wziąć wolne od pracy, istnieje możliwość aplikowania o świadczenia z Funduszu Zasiłku Chorobowego związanego z ich związkiem zawodowym.

Dokumenty, które należy złożyć:

  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę partnera
  • Zaświadczenie o zasiłku chorobowym

Jeśli to możliwe, upewnij się, że daty na zaświadczeniu są ustalone z wyprzedzeniem. W przeciwnym razie zaświadczenie zachowuje ważność jedynie przez miesiąc.


2. Renta rehabilitacyjna/Renta inwalidzka:

Można ubiegać się o nie w Tryggingastofnun Ríkisins/Krajowym Instytucie Ubezpieczeń (TR) oraz w powszechnych funduszach emerytalnych (renta inwalidzka, oszczędności w majątku prywatnym, ubezpieczenie zdrowotne). Sprawdź swoje prawa w TR i funduszach emerytalnych/firmach ubezpieczeniowych na stronie internetowej www.tr.is.

Renta rehabilitacyjna może być przyznawana przez maksymalnie 5 lat, rozpoczynając od okresu 12-18 miesięcy. Po tym czasie przeprowadza się ponowną ocenę, aby ustalić, czy dalsza rehabilitacja jest konieczna i wykonalna.

Ogólnie rzecz biorąc, zanim będziesz mógł ubiegać się o rentę inwalidzką, musisz przejść pełną rehabilitację.


3. Islandzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych: 

Kiedy korzystasz już z pełni praw lub są one niedostępne, warto sprawdzić czy spełniasz kryteria do otrzymania pomocy finansowej i usług domowych, takich jak pomoc w sprzątaniu, zakupach i nie tylko. Umów się na rozmowę z pracownikiem socjalnym w ośrodku usług w Twojej gminie.
Pamiętaj, że musisz ubiegać się o większość wymienionych powyżej praw socjalnych.