Áhugavert

Kaflar
Flokkur
Útgáfudagur
Hvað kostar áfengis- og vímuefnaneyslan þjóðfélagið?

Hvað kostar áfengis- og vímuefnaneyslan þjóðfélagið?

Samfélagslegur kostnaður vegna áfengis- og vímuefnaneyslu er varlega áætlaður á bilinu 53 til 85 milljarðar á ári.

Þjóðfélagsleg byrði áfengisneyslu

Þjóðfélagsleg byrði áfengisneyslu

  • 48% af öllum banaslysum í umferðinni 2004-2008 má rekja til ölvunar og 28% af öllum umferðarslysum.
  • Einstaklingur er líklegri til að fá fangelsisdóm ef viðkomandi er með áfengis- eða vímuefnavanda.
  • Rúm 22% sjúklinga á Vogi 2008 þáðu örorkubætur.
  • 32% þeirra sem komu á Vog árið 2008 höfðu hlotið dóm.
  • 14% innlagðra á Vogi 2008 sögðust hafa framið afbrot síðustu 30 daga.
  • Um helmingur þeirra sem koma á bráðamóttöku LSH um helgar eru undir áhrifum áfengis og annarra vímuefna.
Skaðlega áhrif vegna áfengisneyslu annarra

Skaðlega áhrif vegna áfengisneyslu annarra

Í könnun á áfengisneyslu Íslendinga frá 2013 kemur m.a. fram að 1,1% aðspurðra hafa orðið fyrir eða valdið meiðslum eða slysum á síðastliðnum 12 mánuðum vegna eigin áfengisneyslu en það eru ríflega 3,580 manns. Um 7,2% höfðu svo einhvern tímann orðið fyrir eða valdið meiðslum eða slysum, þó ekki á síðastliðnum 12 mánuðum. Í heildina eru það um 8,3% eða rétt rúmlega 27,000 manns.

Þá höfðu um 47% einhvern í sínu nánasta umhverfi, fjölskyldumeðlim, fyrrverandi maka, vin eða vinnufélaga, sem hafði drukkið of mikið áfengi einu sinni eða oftar á síðustu 12 mánuðum. Um 60% sögðu að það hafi haft neikvæð áhrif á sig, heldur fleiri konur en karlar. Nánast enginn munur var milli aldursflokka eða hvort þau byggju á höfuðborgarsvæðinu eða ekki hvað þetta varðaði.

Var þetta efni hjálplegt?
Markmið vefsins er að veita upplýsingar um öll mál er varða heilsu. Allar ábendingar til að bæta vefinn eru vel þegnar.